Hopp til hovudinnhald

Vi prosjekterer og bygger Bybanen i Bergen

Vi er no i gang med å detaljplanlegge byggetrinn 5 - Bybanen til Åsane

logo til DOGA-merket, svarte blokkbokstavar med bokstavane DOGA på kvit bakgrunn

Designutmerking til Haukeland sjukehus holdeplass

DOGA-merket er Noregs viktigaste anerkjenning til virksomheiter og utøvarar som nyttar design og arkitektur til å skapa verdi for miljø, samfunn og økonomi

Biletet syner ein kar som sjekker ut eit bor etter undersøking i grunnen

Kva, kor og kvifor om grunnundersøkingar

Vi startar no med å sette opp fastmerker og utføring av grunnundersøkinger. Her får du vite meir om korleis det vil skje og kva dette arbeider inneber og kva for verktyg som nyttast under arbeid med grunnundersøkingar.

Bilete av Bybanen på linje 2 mellom haldeplassane Kronstad og Mindemyren

Bybanen skal gi menneska som reiser kollektivt i Bergen ein lettare kvardag. Alt som blir planlagt og blir bygd i samband med Bybanen skal setja brukaren i sentrum. Vi kallar det den gode reisa med Bybanen

Aktuelt