Forsiden til Bybanen Utbygging

Vi prosjekterer og bygger Bybanen i Bergen

Vi er no i gang med å detaljplanlegge byggetrinn 5 - Bybanen til Åsane

Aktuelt

Bilete av Bybanen på linje 2 mellom haldeplassane Kronstad og Mindemyren

Bybanen skal gi menneska som reiser kollektivt i Bergen ein lettare kvardag. Alt som blir planlagt og blir bygd i samband med Bybanen skal setja brukaren i sentrum. Vi kallar det den gode reisa med Bybanen

Vannspeil på Mindemyren like vel Mindemyrem holdeplass. Vannbed med grønneplanter

Bybanen i raudt, kvitt og blått… og grønt!

Bybanen er ein del av byen, og med våren kjem også både plantar og fargar rundt bybanesporet. Det er en fargereise som består av raudt, kvitt, blått og grønt. Anleggsgartnarmeister Wikholm AS jobbar med vedlikehald av grøntareala rundt bybanen, og de har bidratt til å skape denne flotte fargereisen.

Naboinformasjon om grunnundersøkingar i Sandviken

Her kan du følge planen for grunnundersøkiingar som blir utført av Bybanen Utbygging

Biletet syner ein kar som sjekker ut eit bor etter undersøking i grunnen

Kva, kor og kvifor om grunnundersøkingar

Vi startar no med å sette opp fastmerker og utføring av grunnundersøkinger. Her får du vite meir om korleis det vil skje og kva dette arbeider inneber og kva for verktyg som nyttast under arbeid med grunnundersøkingar.