Forsiden til Bybanen Utbygging

Aktuelt

Bilete av Bybanen på linje 2 mellom haldeplassane Kronstad og Mindemyren

Bybanen skal gi menneska som reiser kollektivt i Bergen ein lettare kvardag. Alt som blir planlagt og blir bygd i samband med Bybanen skal setja brukaren i sentrum. Vi kallar det den gode reisa med Bybanen

Vannspeil på Mindemyren like vel Mindemyrem holdeplass. Vannbed med grønneplanter

Bybanen i raudt, kvitt og blått… og grønt!

Bybanen er ein del av byen, og med våren kjem også både plantar og fargar rundt bybanesporet. Det er en fargereise som består av raudt, kvitt, blått og grønt. Anleggsgartnarmeister Wikholm AS jobbar med vedlikehald av grøntareala rundt bybanen, og de har bidratt til å skape denne flotte fargereisen.