Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til korleis vi planlegg Bybanen til Åsane. Vi er tidleg i planlegginga, og det vil framleis vere uavklarte spørsmål knytta til både framdrift og finansiering. Vi har difor enno begrensa mogelegheit til å kunne svare detaljert på kva arbeid som kjem til å starte som kor og når. For å hjelpe deg raskast mogleg, ber vi om at du fyller ut kontaktskjema under. Det vil vere til god hjelp om du også skriv inn adressa førespurnaden gjeld.

Kontaktskjema

Vi gjer også merksam på at forespurnaden kan bli journalført. Sjå også våre retningsliner for personvern.