Hopp til hovudinnhald

Informasjonskapslar

Denne nettsida brukar informasjonskapslar (cookies o.l.), for å samle inn informasjon om brukarar av nettsida. Ein informasjonskapsel er ein tekstfil som lagrast i din nettlesar når du besøker ein nettstad.

Analyse og innsikt

Denne nettstaden behandlar anonymisert statistikk for å betre våre nettsider over tid. Dette lar oss få innsikt i følgande:

 • Forstå korleis besøkande brukar nettsidene.
 • Måle trafikk, og få innsikt i kva slags sider som er populære.
 • Lettare finne og rette på feil.

Kva slags data samlar vi inn?

For å forstå korleis nettsidene blir brukt samlar vi inn eit sett med anonyme data. Det nyttast ingen informasjonskapslar for å gjere dette, og dataen kan ikkje sporas tilbake til deg som enkeltperson. Anonyme data som blir samla inn:

 • Sidevisningar
 • Referanse
 • UTM-data (om aktivt i bruk, f.eks. frå nyheitsbrev eller annonsar)
 • Språk
 • Tidspunkt for besøk
 • Nettlesar
 • Operativsystem
 • Land
 • By
 • Eining
 • Skjermstørrelse

Vi brukar Pirsch til dette, som er eit personvern-fokusert verktøy som berre lagrar anonyme data. Les meir om Pirsch, og kva slags data vi har tilgang på å samle inn her.

Nødvendige cookies i bruk

Nødvendige cookies bidreg til å gjere ei nettside brukbar ved grunnleggjande funksjonar som sidenavigasjon og tilgang til sikre område av nettstaden. Nettstaden kan ikkje fungere optimalt utan desse informasjonskapslane. Følgande er i bruk på bybanenutbygging.no:

Namn: ai_user

 • Leverandør: app.powerbi.com
 • Hensikt: Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over timeUtløpsdato: 1 år
 • Utløpsdato: 1 år
 • Type: HTTP Cookie


Namn
: ARRAffinity

 • Leverandør: app.powerbi.com
 • Hensikt: Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.
 • Utløpsdato: Session
 • Type: HTTP Cookie


Namn
: ArraffinitySameSit

 • Leverandør: app.powerbi.com
 • Hensikt: Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.
 • Utløpsdato: Session
 • Type: HTTP Cookie


Namn
: TiPMix

 • Leverandør: www.bybanenutbygging.no
 • Hensikt: Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimise user experience.
 • Utløpsdato: 1 dag
 • Type: HTTP Cookie


Namn
: x-ms-routing-name

 • Leverandør: www.bybanenutbygging.no
 • Hensikt: Azure sets this cookie for routing production traffic by specifying the production slot.
 • Utløpsdato: Session
 • Type: HTTP Cookie


Namn
: .AspNetCore.Antiforgery

 • Leverandør: www.bybanenutbygging.no
 • Hensikt: Provides programmatic configuration for the antiforgery token system.
 • Utløpsdato: Session
 • Type: HTTP Cookie